Budowa domu –formalności

Budowa jakiegokolwiek budynku nie może być przypadkowa – nie możemy tutaj nic robić na własną rękę. W Polsce obowiązuje bowiem prawo budowlane, którego ściśle musimy przestrzegać. W przeciwnym wypadku narażamy się bowiem na surowe sankcje (zwykle budynki nie spełniające norm muszą zostać rozebrane, a ich właściciele karani są wysokimi grzywnami). Dlatego budowa domu wiąże się z całym szeregiem formalności do załatwienia. I tak pierwsze formalności zaczynają się już na etapie wyboru działki pod budowę. Nie na każdym gruncie można wybudować dom. Musimy posiadać dokument potwierdzający decyzję o warunkach zabudowy. To właśnie ten dokument należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę domu. Do taniego wniosku koniecznie trzeba załączyć także dokument, który potwierdzi, że mamy prawo do dysponowania działką, na której planujemy budowę. Do wniosku musimy również dołączyć wstępny projekt domu. Warto zwrócić uwagę także na to, że taki plan architektoniczny domu musi być wykonany przez architekta, który jest upoważniony do wykonywania projektów budowlanych. Gdy otrzymamy już decyzję o pozwoleniu na budowę, musimy o rozpoczęciu prac zawiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Powinniśmy również pamiętać o tym, że pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata – po upływie tego okresu będziemy musieli ponownie składać wniosek o pozwolenie (w przypadku, gdy nie rozpoczniemy prac bądź je przerwiemy na okres dłuższy niż 3 lata).

Both comments and pings are currently closed.
Design by